Băng keo hai mặt là một loại văn phòng phẩm cực tiện lợi.
Băng keo hai mặt là một loại văn phòng phẩm cực tiện lợi.