Bút chì cũng có thể được dùng làm bút viết hằng ngày
Bút chì cũng có thể được dùng làm bút viết hằng ngày